Skip navigation Menu

Ziekenhuis Zevenaar

Dit project behelsde het inpassen en aankleden van een nieuw GGZ gebouw.

Het ontwerpen van een nieuwe entree en het herstructureren en uitbreiden van de bestaande parkeervoorziening.

Copyright © Goedegebuure Tuin- en Landschapsarchitecten — Privacy & Cookies