Skip navigation Menu

Zorg & Welzijn

Doelmatig en sober, maar toch belevingsgericht is “de way to go” in de zorg en welzijn kant van ons werkveld. Groen is gezond! Dat zijn de uitgangspunten voor  de  terreinontwerpen.

Doelmatig omdat het terrein goed moet functioneren, sober  in  verband  met (vaak) beperkte (onderhouds) budgeten  en belevingsgericht omdat het terrein herkenbaar, beleefbaar, intiem en aantrekkelijk moet zijn voor alle de gebruikers. Hotelgasten, bewoners van een instelling, gebruikers maar ook de werknemers; ieder met hun eigen plek.

Na goedkeuring van het (schets)ontwerp wordt een kostenraming opgesteld en wordt het plan technisch uitgewerkt voor een aannemer om uit te voeren. Zo nodig wordt de uitvoering begeleid en de kwaliteit gecontroleerd.

Voor een klein overzicht van onze projecten voor zorg en welzijn kunt u kijken in het betreffende portfolio.

Copyright © Goedegebuure Tuin- en Landschapsarchitecten — Privacy & Cookies