Skip navigation Menu

Particuliere tuinen

Uitgegaan wordt van een simpele, heldere structuur van paden, terrassen, geschoren elementen en bomen aansluitend op de architectuur van de woning.

Ook voor kleur- en materiaalgebruik wordt een eenheid gezocht met het gebouw en de omgeving. Afhankelijk van de wens van de opdrachtgever wordt gekozen voor een meer formele architectonische dan wel meer natuurlijke inrichting.

We beginnen met een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek en van daaruit gaan we samen met u verder het proces is om tot een (schets)ontwerp te komen. Na het ontwerp kunnen wij u ook voorzien van werktekeningen en natuurlijk het noodzakelijk beplantingsplan.

Ook kunnen wij voor u de aanbesteding voor de uitvoering verzorgen en tijdens deze uitvoering langskomen om e.e.a. te begeleiden en te controleren.

Voor een klein overzicht van tuinen en erven rondom woningen die ontworpen zijn door ons kunt u kijken in het betreffende portfolio.

Copyright © Goedegebuure Tuin- en Landschapsarchitecten — Privacy & Cookies