Skip navigation Menu

Werktekening of technische tekening

Uitsnede werktekening cq. technische tekening

Uitsnede werktekening cq. technische tekening

Na het maken van het definitief ontwerp wordt er, indien gewenst, een werktekening ofwel technische tekening voor u gemaakt.

Op deze uitvoeringstekening staat precies aangegeven welke harde materialen op welke plek gebruikt dienen te worden. Hoe de bestratingspatronen gelegd moeten worden, of er wel of geen strek gebruikt moet worden en de maatvoering van het geheel. Als u wilt kan een werktekening nog worden aangevuld of uitgebreid met een zaken als een verlichtingsplan, beregeningsplan, etc. Verder kunnen wij ook de technische detaillering van de constructie van bijvoorbeeld de vijver of pergola voor u verzorgen.

Soorten werktekening

Er zijn zoals genoemd een groot aantal dingen die op een technische tekening ofwel werktekening kunnen worden uitgewerkt voor u.

  • Bestrating
  • Verlichting
  • Electra
  • Beregening
  • Waterafvoer
  • Vijver(s)
  • Pergola(s)
  • Beplanting (zie onder)
  • etc.

Beplantingsplan of plantenschema

Beplantingsplan of plantenschema

Beplantingsplan of plantenschema

Een beplantingsplan is in de basis ook een werktekening en, zoals de naam al doet vermoeden, is gericht op de beplanting van de tuin. Voor een tuin of buitenruimte is de beplanting altijd een zeer belangrijk onderdeel van de planvorming. Het is zelfs zó belangrijk dat het zijn eigen onderdeel vormt in het proces om tot een tuin te komen. Het opstellen van een beplantingsplan of plantenschema is daarom ook een “stap” op zichzelf.

Tijdsindicatie voor een technische tekening

Afhankelijk van wat u allemaal technische uitgewerkt wilt óf moet hebben kost deze fase één of meer dagen*. E.e.a. is sterk afhankelijk van de benodigde en gewenste technische uitwerkingen.

Copyright © Goedegebuure Tuin- en Landschapsarchitecten — Privacy & Cookies