Skip navigation Menu

Schetsontwerp of voorlopig ontwerp

Voorbeeld van een schetsontwerp

Voorbeeld van een schetsontwerp

Na het opstellen van het programma van eisen en wensen gaan we aan de slag om een schetsontwerp cq. voorlopig ontwerp voor uw tuin te maken.

Ondergrond als basis voor het schetsontwerp

Het is hierbij van belang dat wij beschikken over een goede ondergrond van het geheel. Deze ondergrond bestaat uit de erf- of projectgrenzen en (een deel van) de woning met ramen en deuren. Vergeet ook de belangrijke elementen van de directe omgeving niet. Denk hierbij aan bomen bij de buren die voor schaduw in uw tuin zorgen. Als u nog niet beschikt over een ondergrond kunnen wij deze ook voor u maken.

Op basis van deze ondergrond gaan wij schetsen om te komen tot een schetsontwerp cq. voorlopig ontwerp voor uw tuin of perceel. Uitgangspunten zijn hierbij dus het eerder opgestelde p.v.e. en onze visie op het project en eventueel het eerder gemaakte vlekkenplan of ruwe schets.

Presentatie van het voorlopig ontwerp

Het gemaakte schetsontwerp wordt aan u gepresenteerd en met u besproken. De gemaakte ontwerpkeuzes worden waar nodig aan u toegelicht. Verder wordt er met u gesproken over de te gebruiken materialen. Wilt u bijvoorbeeld gebakken klinkers of betonsteen? Welk effect heeft dit op de uitstraling van de tuin en wat zijn de dingen waar u aan moet denken.

Wij hebben hier natuurlijk ideeën over en zullen deze met u bespreken maar uiteindelijk blijft het natuurlijk uw tuin en maakt u de keuze.

Tijdsindicatie en kostenschatting voor een schetsontwerp

E.e.a. is sterk afhankelijk van uw wensen en de afmetingen van de tuin.

Copyright © Goedegebuure Tuin- en Landschapsarchitecten — Privacy & Cookies