Skip navigation Menu

Kostenraming of kostenbegroting

Een kostenraming is een overzicht van de te verwachten (geschatte) kosten. De kosten voor het aanleggen van hetgeen door ons ontworpen en getekend in het definitief ontwerp. Het is dus geen offerte voor de uitvoering maar het is een overzicht waarop globaal te zien is wat het geheel gaat kosten. Ook kan er op basis van de kostenraming gekeken worden waar er mogelijk besparingen gerealiseerd kunnen worden.

Globaal overzicht

U krijgt dus een globaal overzicht van de te maken kosten van het straatwerk tot het realiseren van de vijver. Van het uitgraven van de vijver tot het aanbrengen van de beplanting. Op basis hiervan kan er voor het offerte traject worden gekeken naar alternatieve of andere aanpassingen om kosten te besparen. Zo kan er afgewogen worden of de gekozen gebakken steen niet een goedkopere variant kan zijn of misschien zelfs een betonsteen. Kosten worden met u afgewogen in samenspraak met uitstraling en andere (mede)bepalende aspecten.

Kosten voor deze kostenraming

De kosten voor het opstellen van een kostenraming zijn sterk afhankelijk van het definitief ontwerp. Een tuin met enkele paden, terrassen en plantvakken is natuurlijk relatief minder werk en makkelijker te berekenen dan een tuin met vijvers, pergola’s en grond aan- en afvoer. Globaal kan je hiervoor uitgaan van 1/2 tot 1,5 dag werk (excl. de bespreking met u).

E.e.a. is dus sterk afhankelijk van de afmetingen en het definitief ontwerp van de tuin of het perceel.

Copyright © Goedegebuure Tuin- en Landschapsarchitecten — Privacy & Cookies