Skip navigation Menu

Definitief ontwerp

Voorbeeld van een digitaal definitief ontwerp

Voorbeeld van een digitaal definitief ontwerp

U heeft enige tijd gehad om het schetsontwerp cq. voorlopig ontwerp voor uw tuin op u te laten inwerken. Er is veel besproken en sommige keuzes zijn direct bij de presentatie van het schetsontwerp gemaakt. U heeft nu rustig na kunnen denken over het geheel en misschien heeft u daardoor toch andere inzichten gekregen. Of u heeft na gesprekken met uw familie of vrienden toch andere gedachtes gekregen. U brengt ons hiervan op de hoogte zodat we dit meteen kunnen meenemen en aanpassen in de vervolgfase voor het definitief ontwerp.

Aanpassingen t.o.v. het schetsontwerp

Zoals gezegd worden de op- en aanmerkingen op het schetsontwerp en de gemaakte materiaal keuzes verwerkt en het geheel wordt in ons tekenprogramma digitaal verder uitgewerkt naar een definitief ontwerp (D.O.). Dit D.O. wordt vervolgens nogmaals met u besproken om er zeker van te zijn dat e.e.a. naar wens is aangepast en het gehele plan met dit digitale ontwerp voor u akkoord is.

Tijdsindicatie voor het realiseren van het definitief ontwerp

E.e.a. afhankelijk van de grootte van de tuin.

Copyright © Goedegebuure Tuin- en Landschapsarchitecten — Privacy & Cookies