Skip navigation Menu

Onze werkwijze

Om te komen tot een tuin die aan uw wensen voldoet zijn een aantal stappen nodig. Deze stappen staan hieronder overzichtelijk genoemd en beknopt beschreven. Voor een uitgebreidere beschrijving en uitleg van de stappen klikt u op de betreffende button voor meer informatie over deze stap.

Stap 1: Kennismaking

Een authentieke tekentafel om te schetsen.

Kennismaking bij ons kantoor. De authentieke tekentafel wordt nog steeds gebruikt om te schetsen.

Dit gesprek vindt bij voorkeur plaats bij ons op het bureau. Op die manier kunnen we u ons werk laten zien en visueel aan u tonen wat u kunt verwachten bij de verschillende onderdelen van een compleet plan voor uw tuin.

Dit gesprek van ongeveer een uur is vrijblijvend en verplicht u dus tot niets.

Meer informatie over deze stap

Stap 2: Ruwe schets of vlekkenplan

Voorbeelden van ruwe schets of vlekkenplan.

Voorbeelden van ruwe schets of vlekkenplan.

Gelooft u de kennismaking wel en wilt u meteen aan de slag gaan? Ook dat is mogelijk. Wij komen dan bij u langs met een schetsrol onder de arm om kunnen direct beginnen met een schets, de start van een schetsontwerp, voor uw tuin.

Meer informatie over deze stap

Stap 3: Programma van eisen en wensen

Als u besluit het ontwerptraject met ons in te gaan wordt er een vervolgafspraak met u gemaakt. Deze afspraak dient om het programma van eisen, p.v.e., met u op te stellen. Er word tijdens dit gesprek met u gekeken en genoteerd wat uw wensen voor de tuin zijn maar ook wat u juist niet wilt (zien) in uw tuin.

Meer informatie over deze stap

Stap 4: Ondergrond of basistekening

Voorbeeld ondergrond of basistekening

Voorbeeld ondergrond of basistekening

Een ondergrond is de basis van een ontwerp en wordt daardoor ook wel eens een basistekening genoemd. We moeten natuurlijk weten hoe groot de tuin of het perceel is, waar de woning precies staat en waar er bomen staan en hoe groot deze zijn.

Meer informatie over deze stap

Stap 5: Schetsontwerp of voorlopig ontwerp

Voorbeeld van een schetsontwerp

Voorbeeld van een schetsontwerp

Na het opstellen van het p.v.e. gaan wij aan de slag om een voorlopig ontwerp voor uw tuin te maken. Het is hierbij dus van belang dat wij beschikken over een goede ondergrond van het geheel. Op basis van deze ondergrond gaan wij schetsen om te komen tot een schetsontwerp cq. voorlopig ontwerp voor uw tuin of perceel. Uitgangspunten zijn hierbij dus het eerder opgestelde p.v.e. en onze visie op het project en eventueel het eerder gemaakte vlekkenplan of ruwe schets.

Dit voorlopig ontwerp wordt aan u gepresenteerd en met u besproken, ontwerpkeuzes worden waar nodig toegelicht. Verder wordt u met u gesproken over de te gebruiken materialen. Wilt u klinkers of betonsteen en welk effect heeft dit op de uitstraling van de tuin. Wij hebben hier natuurlijk ideeën over en zullen deze met u bespreken maat het blijft natuurlijk uw tuin.

Meer informatie over deze stap

Stap 6: Definitief ontwerp

Voorbeeld van een definitief ontwerp digitaal vervaardigd

Voorbeeld van een definitief ontwerp digitaal vervaardigd

U heeft enige tijd gehad om het schetsontwerp cq. voorlopig ontwerp voor uw tuin op u te laten inwerken. Er is veel besproken en sommige keuzes zijn direct bij de presentatie van het schetsontwerp gemaakt. U heeft nu rustig na kunnen denken over het geheel en misschien heeft u daardoor toch andere inzichten gekregen. Of u heeft na gesprekken met uw familie of vrienden toch andere gedachtes gekregen.

U brengt ons hiervan op de hoogte zodat we dit meteen kunnen meenemen en aanpassen in de vervolgfase voor het definitief ontwerp.

Meer informatie over deze stap

Stap 7: Werktekening of technische tekening

Uitsnede werktekening cq. technische tekening

Uitsnede werktekening cq. technische tekening

Na het maken van het definitief ontwerp wordt er, indien gewenst, een werktekening ofwel technische tekening voor u gemaakt.

Op deze uitvoeringstekening staat precies aangegeven welke harde materialen op welke plek gebruikt dienen te worden. Hoe de bestratingspatronen gelegd moeten worden, of er wel of geen strek gebruikt moet worden en de maatvoering van het geheel. Als u wilt kan een werktekening nog worden aangevuld of uitgebreid met een zaken als een verlichtingsplan, beregeningsplan, etc. Verder kunnen wij ook de technische detaillering van de constructie van bijvoorbeeld de vijver of pergola voor u verzorgen.
Meer informatie over deze stap


Stap 8: Kostenraming of kostenbegroting

Een kostenraming is een overzicht van de te verwachten (geschatte) kosten. De kosten voor het aanleggen van hetgeen door ons ontworpen en getekend in het definitief ontwerp. Het is dus geen offerte voor de uitvoering maar het is een overzicht waarop globaal te zien is wat het geheel gaat kosten. Ook kan er op basis van de kostenraming gekeken worden waar er mogelijk besparingen gerealiseerd kunnen worden.

Meer informatie over deze stap

Stap 9: Beplantingsplan of plantenschema

Voorbeeld van een beplantingsplan of plantenschema

Voorbeeld van een beplantingsplan of plantenschema

Een beplantingsplan opstellen is een specialiteit op zichzelf, het verreist een goede kennis van planten en hun eigenschappen. Wij staan binnen Nederland bij uitstek bekend als hét bureau als het aankomt op plantenkennis. Deze kennis zorgt ervoor dat wij plantenschema’s opstellen die niet alleen het eerste en tweede jaar mooi zijn, maar ook het 7e en 8e jaar nog net zo mooi.

Een beplantingsplan maakt of breekt uiteindelijk de gehele tuin en is daardoor minstens net zo belangrijk als de vormgeving van de tuin. Wij maken deze ook voor reeds aangelegde tuinen of ontwerpen die door een andere partij zijn gemaakt.

Meer informatie over deze stap

Stap 10: Aanleg en uitvoering van het ontwerp

Voor de uiteindelijke aanleg en uitvoering van het definitief ontwerp kunt u terecht bij een grote verscheidenheid aan hoveniers. U kunt met onze tekeningen onder u arm bij diverse hoveniers naar binnen stappen voor offertes. Maar u kunt dit natuurlijk ook door ons voor u laten doen.

Meer informatie over deze stap
Noot

Kosten zijn erg lastig te benoemen omdat deze sterk afhankelijk zijn van de afmetingen van de tuin of het perceel en uw specifieke wensen.

E.e.a. is compleet afhankelijk van uw wensen; welke tekeningen heeft u nodig en hoe ver moet het plan uitgewerkt worden.

Copyright © Goedegebuure Tuin- en Landschapsarchitecten — Privacy & Cookies