Skip navigation Menu

Onze visie

Elk project vraagt om een unieke oplossing waarbij het van het grootste belang is dat het plangebied en de omgeving één geheel vormen, zowel qua vormgeving als qua materiaalgebruik (sfeer en karakter). Een heldere en leesbare structuur van wegen, paden, bomen, hagen en bossen is erg belangrijk

Dit wordt bereikt door gebruik te maken van materialen die streekeigen zijn en die in de omgeving passen, gebruik maken van het “eigene” van de plek, de genius loci.

Het ontwerp wordt op maat gemaakt het wordt afgestemd op de smaak, stijl, het specifiek gebruik en het gewenste onderhoudsniveau. Kortom het ontwerp wordt afgestemd op de wensen van u als opdrachtgever.

Wij zijn als tuin- en landschapsarchitectenbureau in uw dienst als adviseur en bekleden als zodanig een onafhankelijke positie t.o.v. aannemers, hoveniers en andere leveranciers. Wij geven onafhankelijk advies en zorgen voor de beste prijs voor de gewenste kwaliteit.

Omdat het bureau zich in vele segmenten van de markt beweegt is veel ervaring opgebouwd in het gebruik van hoogwaardige materialen, zowel dode materialen (o.a. bestratingen) en levende materialen (denk aan beplantingen). De medewerkers van het bureau zijn dan ook uitstekend op de hoogte van nieuwigheden en ontwikkelingen op al deze gebieden.

Perfecte detaillering en het op elkaar afstemmen van deze materialen staan hoog in het vaandel. Eén van de specialiteiten is de integrale afstemming van ontwerp, uitvoering en beheer. In de vakwereld staat het bureau bekend om zijn maatwerk en als specialist op het gebied van plantenkennis en duurzame technische oplossingen.

Copyright © Goedegebuure Tuin- en Landschapsarchitecten — Privacy & Cookies