Skip navigation Menu

Sittard Revisited te Sittard

Dit langlopende project behelste het binnen een projectgroep onwikkelen van het plan voor de inrichting van de historische schootsvelden van Sittard. Voor dit direct tegen de binnenstad (met de omwalling) gelegen gebied is in samenwerking met stedenbouwkundigbureau Coenen, diverse architecten en de gemeente een nieuw stedenbouwkundigplan ontwikkeld. In de plan was ruimte voor woningen en een groot schootsvelden park.

Hiervoor hebben we in gezamenlijkheid het ontwerp, beplantingsplan, verlichtingsplan, etc. opgesteld en uitgewerkt. Daarnaast is er gewerkt aan het project “water in de gracht” en de herstructurering van het “volkstuintjes” gebied.

Copyright © Goedegebuure Tuin- en Landschapsarchitecten — Privacy & Cookies