Skip navigation Menu

Revitalisering industrieterrein Feithenhof te Nunspeet

Rommelig, verlopen uiterlijk en veel achterstallig onderhoudt in de openbare ruimte. Verkeerd gebruik van de straat t.b.v. het laden en lossen van vrachtwagens, maar ook het parkeren hiervan en vele andere ongewenstheden die regelmatig tot onveilige situaties leide.

Dit waren de problemen enkele jaren geleden en was reden voor de gemeente Nunspeet om dit industrieterrein een grote onderhouds- en opknapbeurt te geven, een zogenoemde revitalisering.

Door het ontwerpen van een doorgaande herkenbare groenstructuur van geschoren haagblokken en bomen is eenheid geschapen. Er is afstand gecreëerd tussen de openbare ruimte en de bedrijfskavels waarop gewerkt wordt waardoor inzichtelijk is gemaakt waar de openbare ruimte overgaat in de eigendommen van de diverse eigenaren en bedrijven. Fietsers en voetgangers hebben hun eigen plek gekregen en tegelijkertijd is de verlichting van het geheel geoptimaliseerd. Ook is de hemelwaterafvoer afgekoppeld van het reguliere rioolstelsel.

Copyright © Goedegebuure Tuin- en Landschapsarchitecten — Privacy & Cookies