Skip navigation Menu

Beplantingsplannen rotondes te Ermelo

De gemeente Ermelo heeft ons gevraagd beplantingsplannen op te stellen voor een drietal nieuw aan te leggen rotondes.

Eén in het centrum bij de muziekkiosk waar vroeger de korenvelden lagen en twee als entree in de belangrijkste toegangsweg, komend vanaf Harderwijk en vanaf Putten. Beide rotondes liggen in of tegen de bosrand aan.

Deze laatste twee rotondes zijn beplant met witte berken als accent in het bos maar tegelijkertijd ook een eenheid vormend mét het bos. Verder is er onder beplanting van heide, pijpenstrootje, lage pijnboom en jeneverbes toegepast. Voor het voorjaarsbeeld zijn verwilderingsbollen toegepast. De gekozen beplantingssoorten op deze twee rotondes zijn bij uitstek soorten welke streekeigen zijn.

Alle rotondes zijn verder voorzien van kunstzinnige objecten, in het geval van deze twee zijn dat herten gemaakt d.m.v. woodcarving en stenen schapen. De rotonde in het centrum, bij de muziekkiosk, is voorzien van een accent d.m.v. metalen pauwen, welke ook in het wapen van Ermelo zijn afgebeeld. De beplanting op deze rotonde moest een wat cultuurlijkere uitstraling krijgen, deze bestaat dan ook uit verwilderingsbloemen en diverse soorten siergrassen als verwijzing naar de korenvelden van vroeger.

Copyright © Goedegebuure Tuin- en Landschapsarchitecten — Privacy & Cookies