Skip navigation Menu

Beplantings- en onderhoudstekeningen t.b.v. Bijsteren te Putten

In opdracht van de gemeente Putten het opstellen van diverse tekeningen t.b.v. het afronden van de wijk Bijsteren. Zo zijn er diverse beplantingsplannen met bijbehorende lijsten gemaakt. Verder zijn er onderhoudstekening t.b.v. de aanbesteding voor het onderhoud gerealiseerd.

Copyright © Goedegebuure Tuin- en Landschapsarchitecten — Privacy & Cookies