Skip navigation Menu

Portfolio openbare ruime

Revitalisering industrieterrein Feithenhof te Nunspeet

Revitalisering industrieterrein Feithenhof te Nunspeet

Rommelig, verlopen uiterlijk en veel achterstallig onderhoudt in de openbare ruimte. Verkeerd gebruik van de straat t.b.v. het laden en lossen van vrachtwagens, maar ook het parkeren hiervan en vele andere ongewenstheden die regelmatig tot onveilige situaties leide.

Dit waren de problemen enkele jaren geleden en was reden voor de gemeente Nunspeet om dit industrieterrein een grote onderhouds- en opknapbeurt te geven, een zogenoemde revitalisering.

Bekijk project

 

ontwerp rotonde 2

Beplantingsplannen rotondes te Ermelo

De gemeente Ermelo heeft ons gevraagd beplantingsplannen op te stellen voor een drietal nieuw aan te leggen rotondes.

Eén in het centrum bij de muziekkiosk waar vroeger de korenvelden lagen en twee als entree in de belangrijkste toegangsweg, komend vanaf Harderwijk en vanaf Putten. Beide rotondes liggen in of tegen de bosrand aan.

Deze laatste twee rotondes zijn beplant met witte berken als accent in het bos maar tegelijkertijd ook een eenheid vormend mét het bos. Verder is er onder beplanting van heide, pijpenstrootje, lage pijnboom en jeneverbes toegepast. Voor het voorjaarsbeeld zijn verwilderingsbollen toegepast. De gekozen beplantingssoorten op deze twee rotondes zijn bij uitstek soorten welke streekeigen zijn.

Alle rotondes zijn verder voorzien van kunstzinnige objecten, in het geval van deze twee zijn dat herten gemaakt d.m.v. woodcarving en stenen schapen. De rotonde in het centrum, bij de muziekkiosk, is voorzien van een accent d.m.v. metalen pauwen, welke ook in het wapen van Ermelo zijn afgebeeld. De beplanting op deze rotonde moest een wat cultuurlijkere uitstraling krijgen, deze bestaat dan ook uit verwilderingsbloemen en diverse soorten siergrassen als verwijzing naar de korenvelden van vroeger.

Bekijk project

 

Inrichtingsplan Schootsvelden te Sittard-Geleen

Sittard Revisited te Sittard

Dit langlopende project behelste het binnen een projectgroep onwikkelen van het plan voor de inrichting van de historische schootsvelden van Sittard. Voor dit direct tegen de binnenstad (met de omwalling) gelegen gebied is in samenwerking met stedenbouwkundigbureau Coenen, diverse architecten en de gemeente een nieuw stedenbouwkundigplan ontwikkeld. In de plan was ruimte voor woningen en een groot schootsvelden park.

Hiervoor hebben we in gezamenlijkheid het ontwerp, beplantingsplan, verlichtingsplan, etc. opgesteld en uitgewerkt. Daarnaast is er gewerkt aan het project “water in de gracht” en de herstructurering van het “volkstuintjes” gebied.

Bekijk project

 

Soortkeuzes oranjebuurt nijkerk

Groenstructuurplannen en soortkeuzes Oranjebuurt te Nijkerk

In opdracht van de gemeente Nijkerk hebben wij de groenstructuurvisie voor de Oranjebuurt ontwikkeld.

In deze buurt wordt in het kader van groot onderhoud een volledig nieuwe ondergrondse infrastructuur aangebracht. Dit heeft als logisch gevolg dat ook bovengrond e.e.a. aangepast en vernieuwd wordt. Deze is in de loop der jaren zo “versleten” en achtergesteld dat dit ook hoognodig is. Gekozen is dan ook voor een volledig nieuwe maaiveld inrichting bestaande uit de wegen, parkeerplaatsen, trottoirs en ook het openbaargroen en de verlichting.

Bekijk project

 

Toon Hermanshuis te Sittard-Geleen

Toon Hermanshuis te Sittard-Geleen

Als één van de groenpareltjes in het stedelijk weefstel, deze af te sluiten bloementuin in de binnenstad van Sittard.
Rozen, bloemen, Rhododendrons en voorjaarsbloeiende prunussen typeren deze verblijfsplek. Uitgevoerd volgens het door ons opgestelde beplantingsplan cq. beplantingsschema.

Bekijk project

 

Ontwerp wijkinrichtingsplan - Urk

Wijkinrichtingsplan te Urk

Ontwikkeling van een inbreidingsplan op Urk. De maaiveld inrichting van de openbare ruimte bij deze inbreidingslocatie in opdracht van de projectontwikkelaar voor de gemeente samen met het maken van presentatie tekeningen t.b.v. de inspraak voor de buurtbewoners.

Bekijk project

 

Beplantingsplan fase 3.5

Beplantings- en onderhoudstekeningen t.b.v. Bijsteren te Putten

In opdracht van de gemeente Putten het opstellen van diverse tekeningen t.b.v. het afronden van de wijk Bijsteren. Zo zijn er diverse beplantingsplannen met bijbehorende lijsten gemaakt. Verder zijn er onderhoudstekening t.b.v. de aanbesteding voor het onderhoud gerealiseerd.

Bekijk project

Copyright © Goedegebuure Tuin- en Landschapsarchitecten — Privacy & Cookies