Skip navigation Menu

Openbare ruimte

Wij werken regelmatig voor gemeentes en infra technische bureau’s om de groene aankleding te voorzien voor de openbare ruimte.

In het stedelijk gebied worden plannen ontwikkeld waarbij de nadruk ligt op de aankleding en het structuur geven aan wegen,  straten,  pleinen,  parkeerruimte, parken, plantsoenen en speelplekken.

In het landelijk gebied wordt er vorm gegeven aan bos, houtwallen, water en natuurontwikkeling.

Ook locatieonderzoek voor inpassing van landgoederen en buitenplaatsen en omvorming van rood naar groen behoort tot ons takenpakket. Voorzien wordt in een hoogwaardige openbare  ruimte waarbij functionele eisen in een eigentijdse vorm worden gegoten.

Beheer en onderhoud spelen een belangrijke rol bij de vormgeving van het geheel.

Voor een klein overzicht van onze projecten voor de openbare ruimte kunt u kijken in het betreffende portfolio.

Copyright © Goedegebuure Tuin- en Landschapsarchitecten — Privacy & Cookies