Skip navigation Menu

Shimano Benelux B.V.

De diagonale belijning waarmee de architect de gevel heeft vormgegeven is in het ontwerp van de buitenruimte opgepakt. De entree is d.m.v. zwarte, grijze en witte vlakken verbijzonderd.

De grote parkeerplaats is ingedeeld m.b.v. hagen en bomen. Richting de entree en bij het kantoorgedeelte is een kleurrijke beplanting toegepast in diverse plantvakken.

Copyright © Goedegebuure Tuin- en Landschapsarchitecten — Privacy & Cookies