Skip navigation Menu

Bedrijfstuinen

Naast de architectuur van het gebouw is het gebruik van het terrein bijzonder belangrijk om tot een bedrijfstuin te komen. De routing, het parkeren, laden en lossen en de benadering van het gebouw bepalen het ontwerp voor bedrijfstuinen. Naast het functionele aspect is het van belang te voorzien in een aantrekkelijk, representatief beeld die pas bij het bedrijf.

Uitgangspunten voor de buitenruimte rondom een bedrijf zijn een doelmatige indeling van ruimte, het zorgen voor aankleding en het maken van een eigen sfeer en karakter.

Na het (schets)ontwerp wordt een kostenraming opgesteld en wordt het plan technisch uitgewerkt voor een aannemer om uit te voeren. Zo nodig wordt de uitvoering begeleid en de kwaliteit gecontroleerd.

Voor een klein overzicht van verschillende bedrijfstuinen die door ons zijn ontworpen kunt u kijken in het betreffende portfolio.

Copyright © Goedegebuure Tuin- en Landschapsarchitecten — Privacy & Cookies