Skip navigation Menu

Ondergrond of basistekening

Voorbeeld ondergrond of basistekening

Voorbeeld ondergrond of basistekening

Een ondergrond is de basis van een ontwerp en wordt daardoor ook wel eens een basistekening genoemd. We moeten natuurlijk weten hoe groot de tuin of het perceel is, waar de woning precies staat en waar er bomen staan en hoe groot deze zijn.

Kadastrale kaart als ondergrond

Een kadastrale kaart kan dienen als ondergrond maar de praktijk leert dat deze vaak afwijkt van de daadwerkelijke situatie buiten. Vaak wijkt die grens zoals buiten gevormd door een schutting, haag, sloot of hek af van de grens zoals die op de kadastrale kaart staat. De gebruiksgrens kan dus afwijken van de kadastrale grens.

Ook staan er op een kadastrale kaart geen dingen zoals bomen terwijl die van grote invloed kunnen zijn op een ontwerp. Daarnaast staat er enkel een bouwvlek aangegeven welke qua afmeting en vorm kan afwijken van de woning of het gebouw wat er staat. Ook zijn er geen ramen en deuren aangegeven wat wel nodig is om een ontwerp te kunnen maken. In het ergste geval is de woning op een andere plek gebouwd dan de bouwvlek op de kadastrale kaart. U denkt: “Dat kan niet!”; We hebben het meer dan eens meegemaakt.

Inmeten van de tuin

U kunt natuurlijk de tuin zelf inmeten en hier een tekening of schets van maken. Geef op deze tekening de vormen en maten aan van alle elementen aanwezig op het perceel. De erfgrenzen, de bomen, evt. vijvers, muurtjes, etc. Geef ook de ramen deuren in de gevels aan van de gebouwen. Vergeet ook niet bepalende elementen op het terrein of bij de buren. Denk hierbij aan aanwezige bomen die voor bv. schaduwwerking zorgen of voor bv. zichtblokkades of juist inkijk met achterburen, ook als ze dus niet bij u staan maar op het aangrenzende terrein.

Uw gemaakte tekening gaan wij vervolgens in ons tekenprogramma verwerken naar een maatvaste en digitale ondergrond.

Ook dit kunnen wij voor u verzorgen

Wij kunnen de meting voor de ondergrond natuurlijk ook voor u verzorgen. We komen dan met meetapparatuur bij u langs en meten uw tuin in waarna wij deze verwerken tot ondergrond. Het opmeten en verwerken tot een ondergrond neemt ca. 1/2 tot 1 dag* in beslag.

E.e.a. is natuurlijk wel sterk afhankelijk van de afmetingen van de tuin en aanwezige elementen die ingemeten dienen te worden.

Copyright © Goedegebuure Tuin- en Landschapsarchitecten — Privacy & Cookies