Skip navigation Menu

Ons profiel

Tuin- en Landschapsarchitect Leen Goedegebuure

Tuin- en Landschapsarchitect Leen Goedegebuure

Dhr. L.J. (Leen) Goedegebuure is in 1978 afgestudeerd aan de Rijks Hogere School voor Tuin- en Landschapsinrichting te Boskoop. Hij liep tijdens deze studie een jaar stage bij tuinarchitectenbureau Mien Ruys in Amsterdam.

Daarna heeft hij ca. 10 jaar als ontwerper bij de gemeente Amsterdam gewerkt. Eerst 5 jaar bij de Dienst Openbare Werken, waar hij mede verantwoordelijk was voor de openbare ruimte in de stadsvernieuwings-gebieden Oud Zuid (de Pijp), Nieuw Zuid en de Vondelparkbuurt. Hiervoor heeft hij vele plannen gemaakt zoals maaiveld-inrichtingen van straten, pleinen, plantsoenen en voor de renovatie van het Vondelpark.

Vervolgens is hij namens Groen-voorzieningen gedetacheerd geweest bij de Dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente Amsterdam, projectgroep Oostelijk Havengebied. Hier heeft hij gewerkt aan stedenbouwkundige- en maaiveldinrichtingsplannen, o.a. het voormalige Abattoirterrein, Entrepot West, de Pakhuizenstrook en het KNSM eiland.

Tijdens deze periode heeft hij de studie Landschapsarchitectuur gevolgd aan de

Academie van Bouwkunst te Amsterdam en deze in 1991 afgerond waardoor de titel Tuin- en Landschapsarchitect is verkregen. Hierdoor werd het mogelijk een erkend en geregistreerd adviesbureau voor Tuin- en Landschapsarchitectuur op te richten.

Na deze tijd heeft hij langzaam afscheid genomen van het werk bij de gemeente Amsterdam omdat het bureau, gevestigd op de Veluwe, vanwege de vele opdrachten uitgroeide tot een “echt” bedrijf.

Omdat het bureau steeds verder groeide werd het kantoorgebouw, dat bij huis gevestigd was, te klein en is het bedrijf in 1996 verhuist naar een groter onderkomen aan de rand van Nunspeet. Op deze nieuw locatie was, naast het architectenbureau, Kijktuinen Nunspeet ontstaan een 4ha groot thematuinenpark waar geëxperimen-teerd wordt met verschillende bestratingen, planten, pergola’s en andere constructies.

In 2018 is besloten om te stoppen met de genoemde Kijktuinen en het architectenbureau op kleine schaal voort te zetten op een nieuwe locatie. Deze locatie is in Emst gevonden aan de Hoofdweg 50.

Copyright © Goedegebuure Tuin- en Landschapsarchitecten — Privacy & Cookies