Skip navigation Menu

Wijkinrichtingsplan te Urk

Ontwikkeling van een inbreidingsplan op Urk. De maaiveld inrichting van de openbare ruimte bij deze inbreidingslocatie in opdracht van de projectontwikkelaar voor de gemeente samen met het maken van presentatie tekeningen t.b.v. de inspraak voor de buurtbewoners.

3d wijkinrichtingsplan - UrkOntwerp wijkinrichtingsplan - UrkProfiel wijkinrichtingsplan - Urk3d wijkinrichtingsplan - Urk3d wijkinrichtingsplan - Urk

Copyright © Goedegebuure Tuin- en Landschapsarchitecten — Privacy & Cookies