Skip navigation Menu

Groenstructuurplannen en soortkeuzes Oranjebuurt te Nijkerk

In opdracht van de gemeente Nijkerk hebben wij de groenstructuurvisie voor de Oranjebuurt ontwikkeld.

In deze buurt wordt in het kader van groot onderhoud een volledig nieuwe ondergrondse infrastructuur aangebracht. Dit heeft als logisch gevolg dat ook bovengrond e.e.a. aangepast en vernieuwd wordt. Deze is in de loop der jaren zo “versleten” en achtergesteld dat dit ook hoognodig is. Gekozen is dan ook voor een volledig nieuwe maaiveld inrichting bestaande uit de wegen, parkeerplaatsen, trottoirs en ook het openbaargroen en de verlichting.

Na het ontwikkelen van de groenstructuurvisie hebben we deze verder uitgewerkt naar een inrichtingsvoorstel en vervolgens een groenplan. Hierin is op tekening aan gegeven waar de bomen, heesters, (bloeiende) vaste planten, siergrassen, gazon en voorjaarsbollen komen.

Copyright © Goedegebuure Tuin- en Landschapsarchitecten — Privacy & Cookies