Skip navigation Menu

TFG Holding

Het ontwerp voor het buitenterrein bij die nieuwe kantoorpand met daarachter een grote opslagloods moest allereerst voldoen aan het, vanuit gemeentelijk oogpunt, noodzakelijke aantal parkeerplaatsen. Dit om de gewenste omgevingsvergunning te verkrijgen.

Verder was het inpassen van een grote solitaire eik van belang en was een mooie, bloemrijke en kleurige (verwijzend naar de huisstijl) uitstraling gewenst.

In het ontwerp is gespeeld met de architectuur van het gebouw. Zo zijn de lichtgekleurde betonlateien die de gevel sieren ook in het platte vlak (de buitenruimte / tuin) terug te zien. Dit lichtgekleurd lijnenspel is op een speelse manier doorgevoerd in de bestrating en dient daar gelijktijdig als aanduiding / scheidingslijn tussen de parkeervakken. De lijnen zijn doorgetrokken richting de plantvakken om eenheid te creëren en de speelsheid die in de gevel zit te behouden.

De kleuren van de bestrating zijn aansluitend bij het  gebouw uitgezocht en bij de entree, met oranje gekleurde wanden, is deze d.m.v. het oranje straatwerk doorgetrokken naar buiten. Tegelijkertijd is deze oranje steen een verbijzondering van de buitenruimte.

In de beplanting zijn de seizoenen erg belangrijk. Bij het opstellen van het beplantingsplan is hier rekening mee gehouden waardoor er  nu in elk seizoen sierwaarde en bloemen te vinden zijn in de tuin. Om rust te bewaren en structuur te genereren zijn er (strak) geschoren taxus blokken in de plantvakken verwerkt.

Copyright © Goedegebuure Tuin- en Landschapsarchitecten — Privacy & Cookies